Mongkok Tennis Club

朗豪網球會歡迎您!

5/1(星期五)銅鑼灣波友練習

新年快樂!球技猛進!冇傷冇痛!

時間為
710 pm個場),報名人數最多為12人,如場地每加一個鐘可多兩人,上限為18人。(請看本頁報名規則)
如在練波日期前兩天(即星期三)仍未夠12名會員,則公開給其他會員報名。
Note:Martin(8/7 -$50), Penny(8/9 -$20)


出席名單﹣9人:Simon, Barry, David, Josephine, Pamela, Beeley, Gary, Kan & But.

備註:落雨地濕可選擇唔打,不罰款。
blog comments powered by Disqus